Informacje


Nazwa: Orpaz

Telefon: 887 885 718

WWW: https://orpaz.pl

Adres:

Kod pocztowy: -

Miejscowość: Łódź


Dodaj Opinie
Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Oceń (0 z 0 głosów)


Biznes plan napisze | Orpaz

W sytuacji zakładania działalności gospodarczej lub chęci zrealizowania nowego projektu inwestycyjnego dobrze jest przygotować szczegółowy plan działania biznesowego. Taki dokument zwany biznes planem powinien opisywać w szczególności mocne i słabe strony realizowanego przedsięwzięcia, szanse (korzyści) i zagrożenia (bariery), cele krótko- i długoterminowe, produkty (usługi), elementy marketingowe, politykę cenową oraz analizę konkurentów.

Profesjonalny biznes plan napisze firma doradczo-konsultingowa Orpaz z siedzibą w Łodzi. Oferta usługowa dedykowana jest zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym i obejmuje przede wszystkim:

  • charakterystykę rynku odbiorców produktu (usługi),
  • przygotowanie planu finansowego,
  • opracowanie strategii działania w krótki, średnim i długim horyzoncie czasowym,
  • analizę SWOT firmy, rynku i produktu (usługi),
  • sporządzenie analizy efektywności i rentowności (opłacalności) przedsięwzięcia biznesowego.

Dodano: 06-08-2020
s

PODLISKIE FIRMY


© 2024 - planetaocean.pl.